Home News “สำนักงาน กปร.” เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย

“สำนักงาน กปร.” เชิญชวนเยาวชน ร่วมโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย

0 646

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ทาง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอเชิญชวนเยาวชน รุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 17-25 ปี / รวมทีมละไม่เกิน 8 คน

เข้าร่วมโครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด “แสงส่องไทย” จำนวน 9 เรื่อง โดยส่งบทความเฉลิมพระเกียรติ(ความยาว 1หน้ากระดาษ A4) พร้อมใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่มีความเหมาะสม เข้าร่วมงานกับทีมงานสร้างภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียคุณรายบุคคล โล่ที่ระลึกสำหรับสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน พร้อมด้วยของที่ระลึกจากโครงการฯ ครั้งนี้

โปรเตอร์แสงส่องไทย outline-01

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้30 พฤษภาคม 2559 พร้อมประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง www.facebook.com/RDPBProject

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ …
www.facebook.com/RDPBProject หรือ www.rdpb84queen.com
และ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กปร. โทร.0-2447-8500 ต่อ 117 แฟ็กซ์: 0-2447-8561